Lähiruokaohjelma

perjantai 28. joulukuuta 2018

Vuoden 2019 ruokatrendeistä
Vuoden 2018 kohta päättyessä on hyvä katsahtaa, mitä niin Suomessa kuin maailmalla ennustetaan ensi vuoden – ja vähän pidemmällekin aikavälille ulottuvista – ruokatrendeistä.

K-Ryhmä julkisti oman Ruokailmiöt -raporttinsa marraskuun 2018 lopulla, raporttiin näkemyksiä oli koottu sekä suomalaisilta kuluttajilta että kauppiailta. Raportin mukaan ruokailmiöistä eniten kasvussa olisi ruokahifistely, jossa esikuvina toimivat ruokasektorin ammattilaiskokit ja tarinoiden merkitys on suuri. Hyvinvoinnista huolehtiminen jatkuu vahvana. Ruoka-aineista eniten kiinnostavat valmiiksi perattu kalatiskin kala, marjat, tuoreet yrtit, metsäsienet ja peruna. Tuotelistan kärjessä ovat puolestaan lähileipomon leivät, pientuottajien tuotteet, kotimaisesta rukiista valmistetut leivät, pienpanimoiden oluet ja hävikkiruoka. Ruokaan ja ruokailuun liittyvistä tavoista kärkeen nousivat vihannesten lisääminen, ruokahävikin minimointi, lähiruoka, muovin vähentäminen ja ale-tuotteiden hyödyntäminen.

Kansainvälisenä toimijana Fazer Food Service kokosi Pohjoismaiden alueelta näkemyksiä omaan 2019 trendiraporttiinsa. Raportin mukaan uusien kasviproteiinien nousu jatkuu. Ruokavalioista nousijana on ayurvedaruokavalio, jossa suhtautuminen ruokaan on holistista, ja tavoitteena on valita omaa kehotyyppiä ravitsevia ruokia. Kahviksi valitaan ilman kahvipapuja valmistettuja värikkäitä latteja, ja pavut löytyvät patojen lisäksi yhä useammin myös leivonnaisista. Terveellisyyden lisäksi halutaan hemmotteluhetkien herkkuja, joilta odotetaan näyttävyyttä ja yllätyksellisyyttä.

Mintel nostaa omassa trendikatsauksessaan esiin koko ketjun läpi menevän kestävyyden ml. biopohjaiset pakkaukset, terveellisen ikääntymisen sekä laadukkaat persoonalliset, ravintolatasoiset mukaan otettavat annokset.

Marika Ingman listasi omassa blogissaan ruokatrendejä pohjautuen Mintelin ennusteeseen ja ruotsalaisen Elle Mat och Vin -lehden artikkeliin. Pienet erikoiskaupat, kierrätys, hyperpaikallisuus, yksilöidyt ateriat ravintoloissa, vähemmän lihaa, lisää innovatiivisia kasvispohjaisia tuotteita, napostelu ja yksittäispakatut välipalat tulevat näiden mukaan nousemaan.

Innova Market Insights listaa omassa katsauksessaan 2019 trendeiksi kuluttajan seikkailuhaluisuuden, kasvisruokamarkkinoiden kasvun, terveellisyys-näkökulman vahvistumisen, vastuullisuuden vahvistumisen läpi ruokaketjun ja välipalatrendin jatkumisen.

Kauppajätti Whole Foods ennustaa omalla markkina-alueellaan Tyynenmeren ruokakulttuurien esiinmarssia, pakkausten muuttumista ympäristöystävällisemmiksi, probioottien lisääntymisen ml. hapatus ja pikkelöinti, rasvan nousun, hampputuotteiden ja lihaa jäljittelevien tuotteiden lisääntymisen, uudenlaiset jäädytetyt hemmottelutuotteet, laatutuotteiden lisääntymisen välipaloissa ja tiedostavaa ostokäyttäytymistä, jolla voimaannutetaan ruokaketjua ja vaikutetaan muun muassa ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin.

Ruokatrendit jalkautuvat kuluttajille erityisesti ravintolasektorin esimerkkien myötä. Amerikkalainen National Restaurant Association tuo esiin uusimmassa ennusteessaan, että ensi vuonna asiakkaan valinnassa painottuu herkullinen maku, mutta ruuan on oltava samalla terveellistä ja kestävää sekä elämyksellistä. Raportissa nostetaan esiin muutamia vahvistuvia ilmiöitä: ravintoloiden aamiaiset ja niissä etnisten ruokien esiinmarssi, uudenlaiset lihanleikkuutavat, kasvispohjaisten ruokien vahvistuva osuus markkinoista, paikalliset lihat ja kalat sekä vegaaniset hiilihydraatti-lisäkkeet pastan sijaan.

Britannialainen Great Brittish Chefs ennakoi viikunanlehtien nousua uudeksi trendi-raaka-aineeksi, hunajan ja viinien suosion nousua, "rumien kasvisten", palkokasvien ja viljatuotteiden suosiota osana kasvisruokabuumia, paikallisten raaka-aineiden käyttöä jäätelöissä, tulella kypsentämistä ja moctailsien lisääntymistä.

Listaa voisi jatkaa vaikka miten pitkään. Vähän eri näkökulmia ja sävyeroja, mutta keskeiset trendit ovat selkeitä, ja vahvistuvat vuodesta toiseen: kestävyys, vastuullisuus, kasvisten osuuden nousu, hyvinvointi, elämyksellisyys. Tästä on hyvä siirtyä uuteen vuoteen!

Tekstin kokosi: Kirsi Viljanen
Kuva: Kirsi Viljanen  

maanantai 9. heinäkuuta 2018

Suoramyynti kasvattaa suosiotaan

Maa- ja metsätalousministeriön TNS Kantar Agri Oy:ltä tilaaman ”Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin” -selvityksen mukaan maatilojen harjoittama suoramyynti on vahvistunut ja kaikkiaan noin 1 500 kotieläintilaa myy suoraan tuotteitaan. Vuonna 2017 kotieläintiloista jo 13% harjoitti suoramyyntiä, kun vastaava luku pari vuotta aiemmin oli 9%. Lihanaudat, maito ja sianliha myydään nyt ja jatkossakin lähinnä jalostavaan teollisuuteen, mutta suoramyyntiä harjoittavien emolehmätilojen osuus oli 27%. Emolehmätiloilla suoramyyntiä aiotaan myös lisätä (44% tiloista vuonna 2025). Emolehmätiloilla myös myynti ruokapiireille (3 % -> 8%) ja REKO-renkaille (10%->21%) tulee kasvamaan. Lampaanlihaa myy tiloista suoraan nyt 51% ja jatkossa 58% lammastiloista aikoo harjoittaa suoramyyntiä. 

Suoramyyntikanavista myynti tilalta on kaikissa tuoteryhmissä edelleen suosituin. Kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna myynti REKO-renkaiden kautta on vahvistunut kaikissa tuoteryhmissä ja REKOt ovat ruokapiirejä yleisempi myyntitapa. Verkkokaupan kautta ei tällä hetkellä myydä oikeastaan muuta kuin vähäisiä määriä lampaan- ja sianlihaa. Verkkokaupalla ei nähty kasvavaa roolia myöskään jatkossa.

Elintarvikkeiden jatkojalostusta ja myyntiä ilmoitti harjoittavansa 6% tiloista, kasvua edelliseen tutkimukseen on tullut 1%:n verran. Näitä tiloja oli eniten Ahvenanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, kun edellisessä tutkimuksessa elintarvikkeiden jatkojalostusta ja myyntiä oli eniten Lapissa ja Kaakkois-Suomessa. Luomukasvitiloilla elintarvikkeiden jatkojalostus ja suoraan myynti ovat selvästi yleisempiä verrattuna tavanomaisiin tiloihin (6%<11% tiloista) ja luomukotieläintiloilla vielä yleisempää. Elintarvikkeiden jatkojalostusta ja myyntiä harjoittavat tilat ovat suhteellisen pieniä (5-20 ha), mutta lähivuosina ennakoidaan lisäystä tapahtuvan erityisesti kokoluokassa 5-50 ha. Tiloilta löytyy myös investointihalukkuutta: yli tuhat maatilaa suunnittelee investointeja elintarvikkeiden jatkojalostus- ja myyntitiloihin. Eniten investointisuunnitelmia on kasvi- ja emolehmätiloilla. Suurimmiksi laajennusinvestointien esteiksi mainittiin tuotannon heikko kannattavuus ja epävarmuus tulevasta.

Tutkimuksessa kysyttiin myös koulutus- ja neuvontatarpeita. Eniten kaivattiin apuja markkinointiin, suoramyyntiin ja elintarvikelainsäädäntöön liittyen.

”Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin” –selvitys on osa laajempaa Maatilojen kehitysnäkymät 2015 –tutkimusta*. Sen mukaan maatilojen lukumäärän alenema jatkuu 2 v. takaiseen tutkimukseen nähden loivemmin. Vuonna 2025 tiloja on noin 36 100 ja keskikoko yltää 64 hehtaariin. Vaikka kannattavuusnäkymät olivat keväällä paremmat kuin kaksi vuotta aiemmin, kotieläintuotannosta luopuu selvästi yli kolmannes; maitotiloista puolet. Useimmat lopettavat kotieläintilat jatkavat kasvintuotannossa ja kokonaispeltoala pysyy ennallaan noin 2,3 milj. hehtaarissa. Tilojen lopettamistahti kiihtyy vuosien 2022-25 välillä.Kannattavuutta haetaankin maatalouden ulkopuolelta. 51% tiloista harjoittaa muuta yritystoimintaa koneurakoinnin, polttopuun tai hakkeen myynnin ja elintarvikkeiden jalostuksen ja myynnin ollessa yleisimmät yritystoiminnat. Elintarvikkeiden jalostus ja myynti on kasvattanut hieman osuuttaan kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna, kun taas esimerkiksi matkailu- ja virkistyspalveluiden tarjonnan määrä on hieman vähentynyt. Maatalouden heikkoa kannattavuutta paikataan myös palkkatyöllä, sillä 31% pääasiallisista viljelijöistä ilmoitti käyvänsä tilan ulkopuolella töissä täysipäiväisesti, 8% osa-aikaisesti ja 9% satunnaisesti.

*Maatilojen kehitysnäkymät 2025 –tutkimus on laaja erilaisia tiloja ja tuotantosuuntia kattava tutkimus (n=4 442). Koko tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan kaikkia maatiloja 3-ulotteisella painotusmatriisilla: ELY-keskus, tilamäärä tuotantosuunnittain ja peltoala vuoden 2017 tukihaun mukaisilla tiedoilla (MMM/MAVI). Tiedot kerättiin internetkyselyllä maalis-huhtikuussa 2018 ja tutkimus valmistui kesäkuun lopussa.

Tekstin poimi tutkimusaineistosta + kuva: Kirsi Viljanen