Lähiruokaohjelma

maanantai 10. elokuuta 2020

Maatilojen suoramyynnin ja lähiruokatoiminnan laajuus selvitettyMaa- ja metsätalousministeriö tilasi Kantar TNS:lta Maatilojen kehitysnäkymät 2027 –tutkimuksen, jossa oli myös omat osionsa maatilojen suoramyyntiin, lähiruokatoimintaan sekä luomuun liittyen.
Tutkimuksen mukaan noin 3 300 maatilaa harjoittaa suoramyyntiä, määrä on parissa vuodessa kasvanut noin 300 tilalla. Luomukasvitiloilla suoraan myynti on selvästi yleisempää verrattuna tavanomaisiin tiloihin, sillä joka kuudes tila, jolla on kasvintuotanto luomussa harjoittaa suoramyyntiä, kun kaikista maatiloista vain 7 prosenttia. Luomukotieläintiloilla suoramyynti on vielä yleisempää, noin joka kolmas luomukotieläintila harjoittaa tilan omien tuotteiden suoramyyntiä (kaikista kotieläintiloista noin joka seitsemäs).

Tuotantosuunnittain eniten suoraan kuluttajille myydään lampaan lihaa, sitten vihanneksia, marjoja ja juureksia sekä perunoita ja kananmunia. Suoramyynnistä saatavien tulojen osuus maatalouden myyntituloista oli lähes puolella tiloista alle 10%.

 
  
Suoramyyntitulojen merkitys on kotieläintiloista suurin lammastiloilla. Eniten suoramyyntiä harjoitetaan Ahvenanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. Tulevaisuudessa suoramyyntiosuuden ennakoidaan kasvavan erityisesti Ahvenanmaalla, Lapissa ja Uudellamaalla.

Yrittäjäominaisuuksien osalta suoramyyntiä harjoittavat tilat ovat muita tiloja yrittäjähenkisempiä.
 

Maatiloista noin 800 tilaa harjoitti tuotteiden jatkojalostusta vuonna 2019. Jatkojalostusinvestointeja eniten rajoittavaksi tekijäksi katsottiin tuotannon heikko kannattavuus sekä epävarmuus tulevasta.

Suoramyyntitiloilla koulutusta on hankittu muita tiloja enemmän. Suoramyyntiä harjoittavilla tiloilla tuleviksi koulutustarpeiksi nostettiin talousasiat, tilan kokonaisuuden johtaminen, markkinointi, energia-asiat ja elintarvikelainsäädäntö. Kehittämistarpeissa esiin nousee myös suoramyyntiin liittyvä osaaminen. 

Maatilojen kehitysnäkymät 2027 - Lähiruokapalvelut ja suoramyynti –raportin voit lukea tästä.

Yhteenvetoteksti ja kuva: Kirsi Viljanen