Lähiruokaohjelma

torstai 23. huhtikuuta 2015

Vastine: Lähiruoka ja luomu vastaavat kuluttajakysyntään

Oheinen teksti on toimitettu 16.4.15 julkaistavaksi Helsingin Sanomien Mielipide -palstalla.

**************
Lähiruoka ja luomu vastaavat kuluttajakysyntään

Helsingin Sanomien 15.4.15 artikkelissa ”Luomua, lähiruokaa ja vientiponnistuksia - puolueet kertovat vaalilupauksensa” viitattiin myös nyt työnsä päättävän hallituksen ohjelmaan ja siinä oleviin ruokapolitiikan kirjauksiin ja niiden toteutumiseen. Artikkeliin oli haastateltu Ruokatieto ry:n toiminnanjohtajaa Tiina Lampisjärveä, joka kritisoi tavoitteiden toteutumattomuutta hallituskaudella.

Artikkelista ei selvästi ilmene, viittaako Lampisjärvi kommenteissaan kansalliseen ruokastrategiaan vai hallitusohjelman ruokapolitiikkaan liittyviin kirjauksiin luomusta, lähiruoasta ja ruoka-alan kilpailukyvyn kasvusta. Hän kuitenkin nostaa esiin luomun ja lähiruoan ”marginaalisuuden”, joten on tulkittavissa, että hän kritisoi nimenomaan luomun ja lähiruoan asemaa hallituksen ruokapolitiikan kärkenä.

Kataisen hallitusohjelmassa, jota Stubbin ohjelma täydensi, nostettiin ruokapolitiikka vahvasti esiin. Ohjelmassa hallitus määritteli Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi luomu- ja lähiruoan osuuden kääntämisen vahvaan nousuun, ja niiden edellytyksiä luvattiin parantaa omilla kehittämisohjelmilla. Silkasta sattumasta ei oheisia kirjauksia hallitus varmasti tehnyt, vaan niissä korostuvat markkinalähtöisyys ja mitä kuluttajat nyt - ja trenditutkimusten mukaan yhä enemmän myös tulevaisuudessa - haluavat. Lähiruoka ja luomutuotanto täydentävät omalta osaltaan valikoimia ja vastaavat yhä erilaistuvan kuluttajakunnan tarpeisiin.

Toisin kuin haastattelussa väitetään, on lähiruoan osuus elintarvikesektorin tuotannosta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksen mukaan 23 prosenttia. Samassa tutkimuksessa julkisista elintarvikehankinnoista vastaavat hankintarenkaat ja -yksiköt arvioivat lähiruoan olevan suurin hankintoihin vaikuttava trendi tulevaisuudessa. Luomu voi prosenttiosuuksien mukaan näyttää vielä marginaaliselta, mutta sen vahvat kasvuluvut niin peltopinta-aloissa, tilojen lukumäärissä ja kaupan valikoimissa osoittavat luomusektorin olevan vahvasti sitoutuneen hallituksen tavoitteisiin luomun osuuden nostamisesta. Luomutilat ovat myös peltopinta-alaltaan tavanomaisia tiloja suurempia.

Luomu- ja lähiruokaohjelmien välitarkastelu on käynnissä. Jo tähänastiset tulokset osoittavat, että ohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa ollaan pitkällä. Tästä syntyy vaikuttavuutta koko elintarvikesektorille. Tästäkään syystä en artikkelissa esitettyä kritiikkiä ymmärrä.

Luomu- ja lähiruokatuotanto nostavat koko elintarvikesektorin kiinnostavuutta. Alan tulevaisuuden menestyksen kannalta on olennaista, että me kaikki ruokasektorilla toimivat pystymme näkemään tulevaisuuden menestyksen avaimet ja puhallamme yhteen hiileen.

Luomu- ja lähiruokaohjelmien tuloksiin voi tutustua esimerkiksi: www.mmm.fi/lahiruokaluomu.

Kirsi Viljanen
Hallituksen lähiruokaohjelman koordinaattori
Maa- ja metsätalousministeriö