Lähiruokaohjelma

perjantai 4. syyskuuta 2020

Suomen ruokamatkailustrategia päivitetty

 

 

Tänään Suomalaisen ruoan päivänä julkaistaan Suomen ruokamatkailustrategian päivitys. Ajankohta on tarkkaan mietitty, sillä ruokamatkailun perustana ovat kohdealueen ruokakulttuuri ja paikallisuuteen perustuvat ruokatuotteet – siis meidän tapauksessa suomalainen ruoka alueellisine rikkauksineen.

Jokainen syö matkallaan joka päivä, joten ruoan merkityksen nosto osana matkailun laatua on yksi tärkeimmistä kehittämisen kohteista. Globaalisti ruokamatkailu on jo pitkään ollut yksi matkailun vahvistuvista trendeistä ja varsinainen ruokamatkailija kokoaa matkansa ruokatuotteiden ja –elämysten varaan. Strategia pureutuukin näiden kahden näkökulman edistämiseen.

Strategian tavoitteena on kehittää Suomen ruokamatkailua yhteistyöllä kärkituotevetoisesti, kannustaa yhdistelmätuotteiden ja ruokareittien luomiseen, edistää matkailu- ja elintarvikealan kilpailukykyä sekä laatutasoa, parantaa suomalaisen ruokakulttuurin imagoa sekä rakentaa aktiivinen kansallinen ruokamatkailuverkosto.

Strategiassa määritellään kolme keskeistä ruokamatkailun kehittämisen ja viestinnän ydinteemaa:

1.     Taste of place
Eat local and sense Finland!

Alueellinen ruokakulttuuri, suomalaisuus ja suomalainen elämäntapa maistuvat.

 2.     Pure & Natural
Eat slow and healthy in Finland!

Suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja keholle.

 3.     Cool & Creative
Eat wild and happy in Finland!

Uudenlaiset, rennot ja luovat ruokamatkailutuotteet.

Ydinteemat perustuvat maamme ainutlaatuisiin ominaisuuksiin. Olemme arktinen, pohjoinen maa, jonka valtteina ovat puhtaus, luonto, hiljaisuus, rikas alueellinen ruokakulttuuri, upeat raaka-aineet mukaan lukien luonnonantimet ja tietynlainen eksoottisuus, jopa outous. Olemme täällä Pohjolan perukoilla luoneet innovatiivisia ruokailmiöitä, jotka ovat levinneet myös globaalisti. Näitä elementtejä pitää osata hyödyntää kannattavan liiketoiminnan osana ja lisäarvon tuottajana.

Tänä vuonna kotimaan matkailu on lisääntynyt koronatilanteen pysäyttäessä ulkomaanmatkailun lähes täysin. Kotimaan upeat ruokamatkailukohteetkin on löydetty, mutta yrityksillä on vielä kehittämisen tarpeita ruokamatkailutuotteiden löydettävyydessä, saavutettavuudessa ja ostettavuudessa - tietysti myös online. Näihin asioihin myös strategia pureutuu.

Strategian punaisena lankana voidaan pitää yhteistyötä, jotta ruokamatkailu kytkeytyy yhä tiiviimmin muihin toimialoihin, erityisesti elintarviketalouteen, matkailuun, kulttuuriin ja hyvinvointiin. Alan sisällä tarvitaan yritysten ja toimijoiden välisiä kumppanuuksia ja linkittymistä erilaisiin verkostoihin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Strategian mission taustalla onkin ympärivuotinen yhteistyö: Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa!

Strategia jää vain paperiksi, ellei se jalkaudu kentälle saakka ja jos toimijat eivät löydä omaa rooteliaan kehittämisen kentällä. Toivon, että jokainen ruokamatkailusektorin toimija ottaa strategian ja sen linjaukset omaksi jokapäiväiseksi työvälineekseen, ja yhdessä suuntaamme kohti maistuvampaa Suomea.

Strategia on luettavissa täältä.

 

 Kuva: Kirsi Viljanen

Teksti ja kuva: Kirsi Viljanen