Lähiruokaohjelma

maanantai 18. syyskuuta 2023

Suomiruoka -reseptiikkaa ruokadiplomatian tueksi

 


Suurlähetystöverkosto on ikkuna Suomeen ja suomalaisuuteen. Lähetystöillä on iso merkitys kaupallistaloudellisten suhteiden luomisessa ja poliittisessa vaikuttamisessa. Osana tehtäväkenttää suurlähetystöt edistävät suomalaisten tuotteiden vientiä ja Suomi-kuvan tunnettuutta.

Ruualla ja ruokatarjoiluilla on merkittävä rooli lähetystöjen edustustilaisuuksissa, edustamisessa sekä Suomi-kuvan muodostamisessa edustuston vieraille, ja sitä kautta koko kohdemaalle. Ruokadiplomatia lisää maan kiinnostavuutta ja sillä on merkitystä paitsi maakuvan ja vienninedistämisen, mutta myös maamme matkailullisen vetovoiman lisäämiseksi. Ulkoministeriön protokollapäällikkö Mika Koskinen kiteytti asian suurlähetystöjen kokeille ja ruokasektorin toimijoille järjestetyssä tilaisuudessa toteamalla, että diplomatia tehdään niissä pöydissä, joissa on ruokaa tarjolla.

Suurlähetystöjen kokit ovat usein paikan päällä palkattuja eikä heillä välttämättä ole mitään tietoa suomalaisesta ruuasta ja ruokakulttuurista. Ulkoministeriö onneksi järjestää heille Suomessa kokkikursseja, joilla tietoutta ja taitoja valmistaa suomalaista ruokaa lisätään. Lisäksi ulkoministeriö ehdotti Suomen Keittiömestarit ry:n kanssa yhteistyötä, jossa lähestystökokeille suunniteltaisiin suomalaista ruokaa kunnioittavaa reseptiikkaa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti aineiston tuottamisen.

Suomen keittiömestarit keräsivät reseptiikkaa alueyhdistystensä kautta ja alkukarsinnan jälkeen niistä tehtiin maaliskuussa koeannokset Turun ammatti-instituutin (TAI) tiloissa. Alan opiskelijoille avautui hieno mahdollisuus verkostoitua ja tehdä diplomatia-tasoisia annoksia, sillä koeannosten valmistaminen tapahtui TAI:n ja jyväskyläläisen Gradian ravintola-alan opiskelijoiden toimesta. Itselläni oli onni päästä seuraamaan koeannosten kokkailua ja arvioimaan annoksia.Kuvassa työtä vetäneet keittiömestarit Leena Pölkki (vas.) ja Riikka Mantila (oik.)Tässä myös pari videoklippiä koeannosten valmistelusta.

Tämän jälkeen annoksia karsittiin lisää ja reseptiikkaa tarkennettiin. Suomiruoka-reseptiikkaan mukaan päässeet annokset valmistettiin keittiömestareiden toimesta juhannusviikolla Gradian tiloissa, annokset myös kuvattiin ammattikuvaaja Pekka Rötkösen toimesta.

Annariina Kukkonen UM:stä seuraa kuvaaja Pekka Rötkösen työskentelyä. Kuva: Riikka Mantila

Aineisto koostuu vuodenaikojen ja juhlapyhien ympärille rakennetuista menukokonaisuuksista sekä muista suomalaista ruokakulttuuria esiin nostavista ruuista ja leivonnaisista. Reseptiikan lisäksi pienin tarinoin on kerrottu siitä, miksi suomalaiset syövät kuten syövät. Ja koska suomalaisia raaka-aineita ei joka maassa ole saatavilla, voi reseptiikkaa muuntaa kohdemaassa oleviin raaka-aineisiin sopivaksi.

Aineisto on julkaistu Suomen Keittiömestareiden sivuilla kaikkien hyödynnettäväksi sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi ulkoministeriö jakaa aineistot suoraan suurlähetystöihin.

Kiitän Suomen keittiömestareita upeasta lopputuloksesta! Erityisesti keittiömestarit Riikka Mantila, Jukka Mäkinen, Riitta Palho ja Leena Pölkki, jotka vastasivat työstä. Kiitos myös ulkoministeriölle, erityisesti konferenssivalmentaja Annariina Kukkonen, joka työn ideoi ja antoi itsekin suurlähetystöissä työskennelleenä arvokkaita neuvojaan.

Toivon, että nyt työstetty reseptiikka tulee suurlähetystöissä aktiiviseen käyttöön ja antaa myös muille inspiraatiota tutustua suomalaisen keittiön antiin! Toivon myös, että reseptiikka jalkautuu suomalaisiin HoReCa -alan yrityksiin, jotta Suomessa ymmärrettäisiin tarjota suomalaista ruokaa niin kotimaisille kuin ulkomaisille kokousvieraille.

Reseptiikka löytyy täältä.

Lue maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön ja Suomen Keittiömestarit ry:n yhteistiedote täältä.

Lue ulkoministeriön uutinen täältä.

Teksti ja kuvat: Kirsi Viljanen (ellei toisin mainita)