Lähiruokaohjelma

tiistai 27. toukokuuta 2014

Strategiatyöstä vauhtia Suomen ruokamatkailuunViime viikolla käynnistyi vauhdilla strategiatyö, jonka tarkoituksena on saada vuoden 2014 aikana Suomeen oma Ruoka&Matkailu -strategia. Työn tilaajana toimii maa- ja metsätalousministeriö, rahoittajana MMM/Lähiruokaohjelma ja strategiatyön toteuttajina Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ja MEK yhteistyössä ruoka- ja matkailualan toimijoiden kanssa.

Strategiatyö liittyy vahvasti hallituksen Lähiruokaohjelmaan, jossa tavoitetilaksi vuonna 2020 on kirjattu: "Lähiruoka on osa laadukasta matkailutuotetta, tuo lisäarvoa ja kannattavuutta maakuntien ruoka- ja matkailualan toimijoille ja lisää Suomen houkuttelevuutta matkailukohteena". Lähiruokaohjelman konkreettiseksi toimenpiteeksi on kirjattu: "Ruokamatkailua ja laadukasta ruokaa osana matkailun palveluketjua kehitetään systemaattisesti alan yhdessä luomien tavoitteiden mukaisesti. Suomen matkailustrategiassa huomioidaan laadukas ruoka osana matkailua."

Suomen matkailustrategiassa tuotekehityksen painopisteiksi on valittu neljä strategista teemaa: hyvinvointi, kulttuuri, kesä ja talvi. Strategisiin teemoihin liittyy kolme yhteistä painopistettä, jotka erityisesti tulee em. teemoissa ottaa huomioon: suomalainen ja paikallinen ruoka, hiljaisuus ja kulttuurin ja luonnon yhdistäminen.

Edellä kuvasin sitä taustakehikkoa, johon nyt käynnistynyt Ruoka&Matkailu -strategiatyö liittyy, ja jonka toteuttamisen taustavoimaksi tulevaa strategiaa tarvitaan. Ajankohta on myös nyt oikea, sillä EU:n ohjelmakausien taitteessa hanketyö kentällä on vähän aikaa hiljaisemmalla liekillä roihahtaakseen taas ensi vuonna - toivottavasti - täyteen leimuunsa. Toisistaan tietämättömistä hankkeista, irrallisista tavoitteista ja eri suuntiin menevästä kehittämistyöstä ei hyödy kukaan, siksi Ruoka&Matkailu -strategiasta tulee oiva apu ruokamatkailuun liittyvän kehittämistyön suuntaamisesta juuri oikeaan, alan tarvitsemaan ja yhdessä sopimaan suuntaan.

Strategiatyö alkoi työpajalla, johon oli kutsuttu iso joukko ruokamatkailun asiantuntijoita. Aamun avauksen suoritti Haaga-Heliasta itsekin aikanaan valmistunut Kira Weckman, joka on tullut kaikille tutuksi TopChef-voittajana. Kiran valmistama yksinkertainen, mutta kertakaikkisen maukas aamupala näytti osviittaa, mitä hyvän ruokamatkailukohteen aamiaispöydässä pitäisi olla: tuoretta leipää (Kiran tekeminä mm. spelttisämpylöitä), selkeitä toisiaan tukevia makuja, hyviä raaka-aineita, raikkaita mehuja.
Työpajassa kuultiin ensin taustoittavia esityksiä, jonka jälkeen jalkauduttiin 4-5 eri pienryhmään. Keskustelu ryhmissä oli vilkasta, ja strategiatyön kokoonjuoksijoille muodostui hyvää aineistoa työstettäväksi kesän aikana.


 

Työpajassa keskityttiin miettimään niitä teemoja, joita strategiassa tulisi ottaa esiin, kohderyhmiä ja ulosjätettäviä aiheita. Strategiaprosessiin kuuluu myös TEM:n matkailun kärkihanke-kyselyaineiston analysointia, Webropol-kyselyn toteuttaminen, strategiaseminaarit ja sidosryhmäkeskustelut ja -haastattelut. Ruoka&Matkailu -teemasta ja strategiaprosessista voit lukea lisää Haaga-Helian Ruoka&Matkailu -sivustolta.

Strategian vastuuhenkilöinä toimivat Kristiina Havas ja Kristiina Jaakonaho / Haaga-Helia, heihin voi ottaa yhteyttä teemaan liittyvissä aiheissa. Strategia valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä, jonka jälkeen alan toimijat alkavat sitä toteuttaa ja jalkauttaa.

Teksti ja kuvat: Kirsi Viljanen; Ruoka&Matkailu -logo/Haaga-Helia