Lähiruokaohjelma

maanantai 14. maaliskuuta 2022

Ruokadiplomatia maakuvan rakentajana ja elintarvikeviennin edistäjänä

 


Valtioiden välisiä monenmuotoisia suhteita hoidetaan diplomatian keinoin. Ruoka on oiva diplomatian työkalu ja sen merkitys tulisi ymmärtää laajasti. Suurlähetystöverkostomme maailmalla välittää tietoa Suomesta ja lisää maamme kiinnostavuutta kohdemaassa tavoitteena vahvistaa muun muassa elinkeino- ja vientitoimintaamme. Suurlähetystöt järjestävät vuosittain lukuisia edustustilaisuuksia. Niissä tarjottavan ruuan ja juomien tulisi kuvastaa Suomea, luontoamme, maamme loistavia raaka-aineita ja rikasta ruokakulttuuriamme sekä niitä innovaatioita, joita maallamme on tarjota.

Suurlähetystöillä ympäri maailmaa on erilaisia käytäntöjä edustustilaisuuksien järjestämiseksi: osalla on suomalainen kokki, osalla on paikan päältä palkattu kokki, osalla on yhteinen kokki jonkun muun maan suurlähetystön kanssa, osa taas ostaa kaikki catering –palvelut ulkopuolisilta tarjoajilta. Mikäli suurlähetystön ymmärrys ruokadiplomatiasta ja ohjaus tilaisuuksien suomalaista ruokakulttuuria korostavasta ja suomalaisia tuotteita esiin tuotavasta tarjonnasta ei ole riittävän vahvaa, ei suomalaisuuden ydin sitten välity vieraan lautaselle saakka.

Aikanaan Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisessa Uusi pohjoismainen ruoka –ohjelmassa valmisteltiin pohjoismaisten suurlähetystöjen käyttöön työkalupakki ruokadiplomatian vahvistamiseksi. Siinä ruoka kytkettiin paitsi suurlähetystöjen työhön, mutta myös laajemmin kulttuuriin ja sen tapahtumiin. Työkalupakin löydät täältä.

Suomessa ruokadiplomatiaa on edistetty muun muassa tarjoamalla suurlähetystöjen kokeille koulutuksia, joissa on käyty läpi suomalaista ruokakulttuuria, alkutuotannon erityispiirteitä, luonnonantimien mahdollisuuksia ja suomalaiseen ruokaan kuuluvia raaka-aineita, valmistustapoja ja reseptiikkaa. Koulutuksia on toteutettu tähän mennessä viisi. Koulutuksia on suunniteltu jatkettavan, mutta koronan tuoma globaali epävarmuus, matkustuskiellot ja muut rajoitteet ovat siirtäneet toteutusta nyt jo parina vuonna.

Kokkikoulutuksen tueksi ja suomalaisen ruuan esiinnostamiseksi ulkoministeriö ja Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma julkaisivat aikanaan eri kieliversioina Makupaloja Suomesta–viestintäaineiston. Vuoden 2019 Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tilaisuuksien toteuttamisen tueksi ELO-säätiö kokosi Valtioneuvoston kanslian ja sidosryhmien kanssa ohjeistuksen, jonka tavoite oli tarjota konkreettisia vinkkejä ja neuvoja siihen, miten tilaisuuksien järjestäjät voivat tehdä valintoja kestävän ruokakulttuurin puolesta.

Parhaimmillaan suomalainen ruokadiplomatia on suomalaisista raaka-aineista valmistetun ruuan tarjontaa ja ruokakulttuurin esilletuontia. Suomella ei kuitenkaan ole kaikkiin lähetystömaihin elintarvikkeiden vientiä, ainakaan laajassa mittakaavassa tai kaikkien raaka-aineiden osalta. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö ja ulkoministeriö rahoittivat pilotin, jossa etsittiin keinoja kustannustehokkaaseen tilaus- ja logistiikkaratkaisuun suomalaisten elintarvike- ja juomaerien saamiseksi suurlähetystöjen käyttöön. Lue pilotista lisää täältä. Pilotin myötä toivotaan suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien laajempaa käyttöä edustustilaisuuksissa, ja sen kautta yhä parempaa ja maistuvampaa Suomen maakuvaa. 

Teksti: Kirsi Viljanen

Kuvat: 1. kuva: ELO-Säätiö. 2. kuva: MMM-kuva-arkisto