Lähiruokaohjelma

perjantai 1. syyskuuta 2017

Avajaispuhe Kauhajoen ruokamessuilla 1.9.2017

Minulla oli suuri kunnia avata Kauhajoen 27. Ruokamessut. Ohessa alla avajaispuheenvuoroni.
****************************
Hyvät Kauhajoen kaupungin ja Ruokamessujen edustajat, näytteilleasettajat, messuvieraat - hyvät lähiruoan ystävät!

Minulle oli suuri kunnia, kun sain kutsun tulla tänne avajaispuheen pitäjäksi! Te täällä Kauhajoella olette tehneet todeksi lähiruoan suurta sanomaa jo 27 vuoden ajan, siis kauan ennen kuin lähiruoka -termi oli edes lanseerattu. Niin omasta kuin hallituksen lähiruokaohjelman puolesta haluan kiittää teitä pitkän matkaa mukana kulkeneita tästä lähiruoan eteen tehdystä työstä! Ruokamessujen vetovoimasta kertoo myös se, että näytteilleasettajien joukko on tänäkin vuonna kiitettävän laaja, ja monet heistä ovat olleet hyvinkin pitkään messuillanne mukana.

Lähiruoka on nyt vakiintunut osaksi kansallista ruokapolitiikkaa ja kuluttajakäyttäytymistä. Näin ei aina ole ollut, ja mukana messuilla on alan pioneereja, jotka ovat päässeet nykyiseen asemaansa ehkä kivikkoisenkin tien läpi. Olette kuitenkin kaikki aina jaksaneet uskoa raaka-aineisiinne, tuotteisiinne ja lähiruoan laatuun, kiitos siitä! 

Itsellä on lähes 20 vuoden taival takana työssäni suomalaisten elintarvikealan yritysten, erityisesti niiden pienempien, kanssa. Olen ilolla seurannut, varsinkin lähivuosina, lähiruoan yhä vahvempaa roolia ruokajärjestelmässämme. Ruoan alkuperä kiinnostaa ja lyhyemmät jakeluketjut tuovat tuottajan ja jalostajan kasvot meille kaikille kuluttajille lähemmäksi. Nämä messut ovat yksi esimerkki keinoista lähentää tuottajaa ja kuluttajaa toisiinsa, ja luoda myös pidempiaikaisia asiakkuussuhteita. Messut voivat toimia myös uusien tuotteiden testauspaikkana ja asiakaspalautteen saamisena jatkotuotekehitykseen.

Lähiruokaa ei kuitenkaan ole ilman alkutuotantoamme, jonka kannattavuustilanne on ollut jo pidempään heikko. Keskeisten maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat sukeltaneet, samalla kun tuotantokustannukset ovat säilyneet edelleen korkeina. Onneksi EU-markkinoilla on viime aikoina nähty merkkejä paremmasta, ja tuottajahinnoissa on elpymisen merkkejä jonkin verran myös kotimaassa. Venäjän elintarvikemarkkinoiden äkillinen menettäminen on kiihdyttänyt Suomen elintarvikkeiden vientiponnisteluja muualla maailmaan, ja hyviä tuloksia onkin jo saatu esimerkiksi Kiinan markkinoiden avaamiseksi. Kotimaisen ruuantuotannon kannattavuus on kuitenkin kestävällä tasolla vasta sitten, kun tuottajahinnat kotimaassa paranevat olennaisesti ja pysyvästi. 

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa tärkeänä tavoitteena on parantaa maatalouden kannattavuutta ja vahvistaa maatilojen maksuvalmiutta. Tuottajahintoja ei ole mahdollista ohjata hallinnon keinoin, mutta hallitus on hyödyntänyt muita mahdollisuuksia ja välineitä tilanteen parantamiseksi. Mm. viljelijätukien maksuaikatauluja on aikaistettu mahdollisimman etupainotteisiksi. Erityisiä kriisitukia on rahoitettu ja toimeenpantu useassa vaiheessa sekä EU-varoin että kansallisella rahoituksella. Byrokratian purkutalkoot jatkuvat hitaasti, mutta varmasti.

Nyt käynnistymässä on maa- ja metsätalousministeriön yhteistyössä tuottajajärjestöjemme MTK:n ja SLC:n kanssa toimeenpantava 2-vuotinen kotimaisen ruoan arvostuskampanja, jonka tarkoituksena on viestiä kotimaisesta ruuasta, ruuan reiteistä ja ruuan tuotantotavoista modernein tavoin erityisesti kampanjan valikoiduille kohderyhmille. Kampanjan tavoitteena on erityisesti lisätä kuluttajien tietoisuutta kotimaisesta ruuasta ja sen korkeasta laadusta ja näin kasvattaa kotimaisen ruuan arvostusta. Ostokäyttäytymiseen vaikuttamalla saamme tukijalkaa koko kotimaiselle alkutuotannolle.

Suuri osa ruoastamme ostetaan nyt, ja varmasti tulevaisuudessakin, päivittäistavarakaupoista. Julkisuudessa keskustelua on jo pitkään leimannut puhe kaupan vahvasta roolista. Samaan aikaan kun tuottajahinnat ovat laskeneet, nousee paine tehdä asialle hallinnonkin puolelta vahvempia toimenpiteitä, jos vapaaehtoisesti eri ruokaketjun osapuolten näkemyksiä ei saada tarpeeksi sovitettua yhteen. Ministeri Leppä onkin luvannut antaa ns. reilun kaupan lain, joka parhaillaan on ministeriössämme valmistelussa. Myös EU-tasolla on herännyt uudelleen keskustelu, voiko se tiukemmalla yhteisellä säädöstöllä vaikuttaa tuottajan asemaan ruokaketjussa.

Yksi merkittävimmistä hallitusohjelman kärkihankkeista on Suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden ja elintarvikkeiden kauppataseen parantaminen 500 miljoonalla eurolla. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta hyvinkin mahdollinen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin vahvaa panosta elintarvikesektorin kaikilta toimijoilta. Hallinnon osalta keskeisempiä toimia tässä on viennin edistäminen, jossa olemmekin saaneet jo hyviä tuloksia FoodFromFinland -vientiohjelman kautta erityisesti Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa lähimarkkinoidemme vahvistuneen viennin lisäksi. Tällä hetkellä Mavin avaamassa ruokaketjun hankehaussa yksi painopisteistä on elintarvikeviennin koulutusohjelman toteuttaminen, jonka kautta saamme jatkossa toivottavasti hyviä elintarvikeviennin ammattilaisia yritysten hyödyksi.

Yksi hallitusohjelman etapeista saavutettiin alkuvuonna, kun hallitus antoi helmikuussa eduskunnalle ruokapoliittisen selonteon. Selontekoa oli valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä toista vuotta. Ruoan korkeasta arvostuksesta yhteiskunnassamme kertoo osaltaan se, että eduskunta käsitteli selontekoa yllättävänkin pitkään ja laajasti antaen oman kannanottonsa kesäkuussa. Selonteon visio ”Maailman parasta ruokaa” perustuu ruokajärjestelmämme laatuun, kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Se myös perää kuluttajien tietoisuutta ja omaa vastuuta roolistaan osana ruokajärjestelmää. Selonteko painottaa edeltäjiään enemmän elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientiä, huoltovarmuutta sekä vesivarojen merkitystä. Myös ruokamatkailu nostetaan esiin uutena kasvua tuovana sektorina. 

Selonteosta huolimatta hallituksen lähiruoka- ja luomuohjelmat jatkavat itsellisinä ohjelminaan, vaikka selonteko myös näitä teemoja käsittelee. Myös eduskunta omassa selontekoon liittyvässä kannanotossaan nosti lähiruoan ja elintarvikkeiden pienimuotoisen jalostuksen helpottamisen vahvasti esiin.

Hallitusohjelma, sen kärkihankkeet tai selonteko voivat tuntua kaukaisilta asioilta. Meitä kaikkia toimijoita kuitenkin tarvitaan, jotta niissä esitetyt tavoitteet saavutetaan. Jokainen meistä voi omalta osaltaan olla mukana vaikuttamassa ruokaketjumme kannattavuuteen. Ostetaan lähellä tuotettua, ostetaan kotimaista, kiinnitetään huomio raaka-aineiden alkuperään ja muistetaan kysyä sitä myös ammattikeittiöissä!

Tällä ajankohtaiskatsauksella ja näillä sanoin avaan Kauhajoen 27. Ruokamessut, ja samalla toivotan kaikille erittäin antoisia messupäiviä!

teksti ja kuvat: Kirsi Viljanen (ellei toisin mainita) 

Kuva: Raymond Wesander

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti