Lähiruokaohjelma

maanantai 27. tammikuuta 2014

Suomalaiset arvostavat kotimaista maataloutta ja ruokaa


Tänään julkaistiin Ajatuspaja e2:n, Maaseudun Sivistysliiton ja MTK:n tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista. Tutkimuksen mukaan kotimaista ruokaa arvostetaan entistä enemmän, syynä erityisesti, että sitä pidetään turvallisempana kuin muualta tuotua ruokaa. Luottamus kotimaista ruokaa kohtaan on kasvanut viime vuoden tutkimukseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Tutkimukseen vastanneista 80% haluaa raaka-aineiden alkuperän esiin eineksiin ja valmisruokiin, 72% halusi alkuperätiedon näkyviin myös ravintoloissa ja koulu- ja työpaikkaruokailussa.

Ruoan turvallisuutta selittänee tunne vahvasta suomalaisesta valvonnasta ja lainsäädännön tiukkuudesta. Toisaalta 64% vastaajista haluaa tiukempaa valvontaa eläinkuljetuksiin tiloilta teurastamoille. Tässä taustalla on varmastikin hevosen lihaan liittyneet väärinkäytökset viime vuonna, mutta myös huoli eläinten hyvinvoinnista sen elämän loppuun saakka.

Maataloustukien hyväksyttävyys on edelleen vahva, mutta tukiin pitäisi liittää entistä enemmän ympäristönsuojelunäkökohtia. Selvä enemmistö vastaajista haluaisi myös tehokkaampaa maatalouden ravinnekierrätystä. Toisaalta vastaajat eivät tunnu tietävän ruoan ja ruoantuotannon ympäristövaikutuksista, ja myös eläinten olosuhteista Suomessa vallitsee epätietoisuutta. Vastausten mukaan suomalaisten on vaikea hahmottaa elintarvikkeen hinnan muodostusta ja mikä osa siitä on maatalousyrittäjälle maksettavaa osuutta. Myöskään maataloustukien merkitystä ruoan hinnan alentajana ei tunnisteta.

Kysymyspatterissa oli ensimmäistä kertaa kysymyksiä geenimuuntelusta. Vastausten mukaan asia on selvästi suomalaisia arvelluttava ja pelottava, ja vain 16% vastaajista piti sitä ratkaisuna koko maailman ruokapulaan. Enemmistö vastaajista myös arvioi, että geenimuuntelua hyödyntävään ruoantuotantoon sisältyy enemmän riskejä kuin perinteiseen ruoantuotantoon.

Suomalaiset ovat valmiita maksamaan ruoasta hieman suurempaa hintaa suomalaisilla perheviljelmillä tuotetusta ruoasta verrattuna suurtilojen tuotteisiin. Luomun osuus on varovaisessa kasvussa, luomuun liittyvissä kysymyspattereissa oli muihin verrattuna enemmän vaihtelua vastaajien ammattiryhmien mukaan.

Vastaajien mielestä lähiruoka on kotimaakunnan ruokaa, alueen omista raaka-aineista tuotettua ruokaa. Lähiruoan laajempi määritelmä kotimaisesta ruoasta ei saa suomalaisten kannatusta.

Tutkimuksen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.

Kuva: Kirsi Viljanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti