Lähiruokaohjelma

perjantai 19. syyskuuta 2014

Lähiruokapäivä Arkadianmäellä


Eduskunnassa vietettiin 19.9.2014 sen historian toista Lähiruokapäivää. Päivään kuului Kansalaisinfossa pidetty kaikille avoin seminaari, Kansalaisinfossa olleet infopisteet sekä Eduskunnan viereen parkkeeranut Maaseudun mahtavin kauppa-auto, jossa oli jaossa maaseutu- ja lähiruokaohjelmamateriaalia, mutta myös ostettavia lähiruokatuotteita oikean kauppa-auton tavoin. Teemapäivä näkyi myös Eduskunnan ruokapalveluissa. Päivän oli suunnitellut Eduskunnan ruokaryhmä ja lähiruokakerho ja sen toteuttamiseen osallistuivat Aitojamakuja II -hanke, Ruoka-Suomi -verkosto, Suomen Ruokatieto ry ja EkoCentria.

Seminaarin avasi maa- ja metsätalousministeriö Petteri Orpo, joka toi esiin lähiruoan nykyisen kulutuskysynnän mutta myös sen vaikutukset työllisyyteen. Orpo korosti, mikä merkitys lähellä tuotetun ostamisella julkisissa hankinnoissa olisi aluetalouteenkin.

Seminaari keskittyi erityisesti lähiruokaan julkisissa elintarvikehankinnoissa. Alkuun kuulimme projektipäällikkö Leena Viitaharjun esityksen siitä, mitä aluevaikutuksia lähiruoalla on, miten paljon kunnat tällä hetkellä lähiruokaa hankkivat ja mitä muutoksia kunnat odottavat tulevien hankintojen osalta. Viitaharjun alustus perustuu Lähiruokaohjelmasta rahoitettuun tutkimukseen, jonka raportti Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa –raportti on luettavissa osoitteessa: www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja118.pdf.

Keittiöesimies, kokki Jari Lehtivaara Taalintehtaan koulusta kertoi miten Kemiönsaari pystyy hankkimaan lähiruokaa omille asiakkailleen. Ravintolapalvelupäällikkö Merja Väänänen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiristä avasi puolestaan ison hankkijan käytäntöjä siitä, miten he ovat saaneet lähiruoan listoilleen, kts. lisätietoja tästä. Kimmo Remes LähiPuoti Remes Oy:stä kertoi yrittäjän näkemyksiä toimimisesta alueellisena lähiruokatukkuna tuottajan ja kuluttajan sekä julkisen hankintatoimen välillä.

Paneelikeskustelussa nousi esiin hankintalainsäädännön haasteet, samoin elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toisaalta juuri valmistunut opassarja tilojen suoramyynnistä ja valmistuksesta auttaa toimijoita ymmärtämään lainsäädännön kiemuroita ja huomaamaan myös lähivuosina lainsäädäntöön tehdyt joustot - tämä tuotiin esiin kommenttipuheenvuoroissa.Seminaarin veti yhteen Eduskunnan ruokaryhmän ja lähiruokakerhon puheenjohtaja, kansanedustaja Anne Kalmari, joka samalla kertoi Lähiruokapäivän aamuna tehneensä aloitteen siitä, miten julkisissa hankinnoissa jatkossa kriteeriksi tulee ottaa se, että ostettava tuote täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset. Lue aloite tästä.

Lähiruokapäivään kuului myös infopisteet, joissa kävikin vilske. Kansanedustajat ja Eduskunnan muu henkilökunta kyselivät ja keskustelivat ahkerasti lähiruoasta ja keräsivät aineistoja mm. tulevien puolueohjelmien laadinnan taustamateriaaliksi.


Lähiruokapäivään osallistuneista monet suuntasivat kulkunsa myös Maaseudun mahtavimpaan kauppa-autoon lähiruokaostoksille, jonka kesäkiertue on nyt ohi.
Päivä sai yllätysvieraan, kun EU:n maatalouskomissaari Dacian Ciolos saapuessaan Suomen kanssa käytäviin neuvotteluihin poikkesi delegaationsa kanssa Lähiruokapäivän infopisteille. Minulla oli kunnia luovuttaa heille suomalaista kauraleipää ja muita tervehdyksiä sisältävä kassi, lisäksi komissaari sai pikakatsauksen Suomen politiikkaan ja käytännön kehittämistyöhön lähiruokasektorilla.

Olen onnellinen, että lähiruoka on Arkadianmäellä otettu vakavasti. Ruokaryhmän ja lähiruokakerhon kautta pystytään välittämään kansanedustajien kesken lähiruokasektorin ajankohtaisia kuulumisia ja keräämään tietoa virallisten eduskunnan toimielinten käsittelyiden taustaksi. Kansanedustajat kuuntelevat myös tarkalla korvalla alan pienempienkin yritysten huolia ja toiveita toimintaedellytysten kehittämiseksi. Kiitos siitä!

Lähiruokapäivän kunniaksi laadin kansanedustajille ja koko Eduskunnan henkilöstölle jaetun tervehdyksen, jonka teksti alla:

*****************************

Hyvää Eduskunnan Lähiruokapäivää 19.9.2014!

Elämme lähiruuan nosteen aikaa. Lähiruoka kiinnostaa, ruuan alkuperä halutaan tietää ja kuluttaja haluaa tunnistaa tuottajan kasvot tuotteen takana. Toisaalta tuottajalla on enää harvoin mahdollista kohdata tuotteensa loppukäyttäjä ketjun moniportaisuuden vuoksi. Lähiruoka lyhyine jakeluketjuineen on yksi keino lähentää tätä yhteyttä. Lähiruoan lisääntyvän tuotannon ja käytön myötä saamme myös arvokkaita työpaikkoja, verotuloja ja elinvoimaa maaseudulle. Lähiruoan suosiosta kertoo osaltaan yhä kasvava lähiruoan erikoismyymälöiden määrä, lähiruokaa ostavien ruokapiirien perustaminen, lähiruokaa välittävät verkkokauppa- ja muut uudenlaiset myyntiratkaisut sekä kuluttajien ja tuottajien kasvava kiinnostus suoramyyntiä kohtaan.

Lähiruoan vauhdittamisessa poliittisten linjausten merkitys on suuri. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymä hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 osoittavat, että lähiruokaan uskotaan tosissaan, ja että kehittämistyötä sen eteen on tehtävä pitkäjänteisesti.

Periaatepäätöksen tavoitteet vuoteen 2020 ovat:

1) monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta,

2) parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin,

3) kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä,

4) parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia,

5) tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä ja

6) lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta.

Nykyinen hallituksen lähiruokaohjelma on ollut yksi askel tavoitteiden saavuttamiseen. Työ jalkautuu käytännön tasolle erityisesti Maaseudun kehittämisohjelman toimenpitein. Alueet ovat vahvasti lähiruokateemassa mukana: jokaisessa ELY-keskusten laatimassa alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa lähiruoka on kehittämisen painopisteenä mukana, ja alueille on jo laadittu tai ollaan laatimassa elintarvikesektoria ja lähiruokaa suuntaavia strategioita.

Tarvitsemme kuitenkin jatkossakin maamme korkeimpien poliittisten päättäjien sitoutumista lähiruoan eteen tehtävään työhön periaatepäätöksen linjausten mukaisesti. Toivon, että lähiruoka olisi mukana vahvana teemana valmistautuessanne tuleviin eduskuntavaaleihin. Toivon, että lähiruoka tulisi näkymään kehittämisen kohteena myös tulevassa hallitusohjelmassa ja että tähän mennessä tehty työ kantaisi sitäkin kautta pitkälle tulevaisuuteen. Sen ovat ansainneet upeat lähiruoan tuottajamme, sen jalostajat ja myyjät, samoin sitä arvostavat kuluttajat.

Lähiruokaterveisin,

Kirsi Viljanen

Lähiruokaohjelman koordinaattori

maa- ja metsätalousministeriö

*********************

Teksti: Kirsi Viljanen
Kuvat: Henna Väyrynen/MMM

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti