Lähiruokaohjelma

perjantai 5. syyskuuta 2014

Lähiruoka ja suoramyynti kiinnostavat yhä usempaa maatilaa


Keskiviikon 3.9.2014 Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä uutisoitiin lehden tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin nykyisten ja tulevien viljelijöiden kiinnostusta erilaisiin tuotantomuotoihin ja myyntikanaviin.

Lähiruoka oli vastaajien mielestä kaikkein houkuttelevin tuotantotapa, vastaajista lähes 80% kannatti lähiruokaa. Lähes yhtä kiinnostavaa oli monialainen tuotanto tiloilla. Tavanomainen, nykytyylinen maatalous oli vasta sijalla neljä. Eniten vastustettiin GM-viljelyä ja yhteisömaataloutta. Suoramyynti oli puolestaan myyntikanavista kiinnostavin, lähes 70% ja vasta toisella sijalla oli myynti teollisuusyrityksiin. Verkkokauppa ei vieläkään tunnu lyövän itseään läpi, sillä se oli vastaajien mielestä vähiten kiinnostava.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry tilasivat Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:ltä Maatilojen kehitysnäkymät 2020 -tutkimuksen. Siihen liittyvä kysely suoritettiin alkuvuodesta 2014, ja sen otoskoko oli lähes 5 000 tilaa. Aineisto on painotettu vastaamaan kaikkia tiloja 3-vaiheisella matriisilla. Kehitysnäkymät -tutkimuksen lähiruokaa koskevat tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin edellä mainitun MT:n tutkimuksen. Maito myydään jatkossakin pääosin suoraan meijereille, mutta suoramyynnin kuluttajille odotetaan kuitenkin tuplaantuvan vuoteen 2020 mennessä. Samoin naudanliha myytäisiin jatkossakin lihanautatiloilta pääosin jalostavaan teollisuuteen, mutta suoramyynnille on tulevaisuudessa tilojen vastausten mukaan kovaa innokkuutta. Emolehmien osalta tulokset näyttävät, että niitä tuottavilla tiloilla suoramyyntihalukkuus kasvaisi todella paljon nykytilanteeseen verrattuna, samoin myynti ruokapiireille. Lampaan lihassa jo nyt suoramyynnin osuus on korkea ja sen odotetaan kasvavan entisestään - ruokapiirien merkityksen odotetaan kasvavan kolminkertaiseksi. Kananmunien osalta jo nyt suoramyynti on lähes yhtä vahvoilla kuin myynti jatkojalostukseen ja sen odotetaan kasvavan suurimmaksi myyntikanavaksi vuoteen 2020 mennessä. Kaiken kaikkiaan kotieläintiloista suoramyyntikiinnostus on kasvamassa nykyisestä 12% tiloista 21 prosenttiin.

Viljojen osalta toiset maatilat, myynti jalostavaan teollisuuteen ja keskusliikkeille ovat nyt ja jatkossakin tärkeimmät myyntikanavat. Perunasektorilla on nyt ja tulevaisuudessakin monia kanavia tuotteiden markkinoille saattamiseen, suoramyynti ollen sijalla 2. Tässä tuoteryhmässä nousee esiin lähikauppojenkin merkitys. Kaksi viidestä vihannestilasta myy vihanneksia suoraan kuluttajille, ja myynnin ruokapiireille odotetaan kasvavan voimakkaasti. Marjat käydään nyt ja jatkossakin hakemassa pääosin suoraan tiloilta, niissä korostuu myös lähikauppojen merkitys.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuoteryhmistä marjoja, lampaanlihaa, kananmunia ja vihanneksia ja juureksia myydään tällä hetkellä eniten suoraan tiloilta, ja tämä trendi jatkuu. Lähialueen julkisiin keittiöihin myydään eri tuoteryhmiä tällä hetkellä jonkin verran ja pientä kasvua on odotettavissa, todennäköisesti niihin tuotteet kulkevat jatkossakin (lähi-)tukkujen kautta.

Suoramyyntiin kohdistuvan kiinnostuksen myötä myös innokkuus suoramyynti-investoihin on kasvamassa. Jopa 3 000 tilaa on tekemässä esimerkiksi kauppakunnostustiloihin ja pakkaamolaitteisiin liittyviä investointeja lähivuosina. Eniten suoramyynti-investointihalukkuutta on Hämessä ja Lapissa. Elintarvikkeiden jatkojalostusta ja myyntiä harjoittavien tilojen osuus on puolestaan korkein Kaakkois-, Keski-Suomessa ja Kainuussa.

Tutkimus myös osoittaa viljelijöiden tulevaisuuskuvissa isojakin muutoksia. Sen mukaan vuoteen 2020 mennessä sianlihatilojen määrä on laskenut rajusti ja lammastiloja on enemmän kuin sikatiloja. Tuottavuuden kasvusta johtuen sianlihan tuotantomäärien ei kuitenkaan odoteta laskevan nykytasosta.

Koulutustarveselvityksessä eniten tarpeita esitettiin elintarvikelainsäädäntöön, tukipolitiikkaan, suoramyyntiin ja markkinointiin liittyen. Aitoja makuja II -hanke onkin oivasti ajankohtaiseen tarpeeseen liittyen asialla: 16.9. julkistetaan tilojen suoramyynti -opaspaketti, jonka jälkeen tiedossa on alueellisia ja paikallisia koulutuksia yhteistyössä tuottajajärjestöjen ja Aitojamakuja-aluetoimijaverkoston kanssa, katso lisää tästä.

Teksti: Kirsi Viljanen
Kuvat: MMM/Kuva-arkisto, kuvaaja Seppo Samuli

Lisätietoja Maatilojen kehitysnäkymät 2020 -tutkimuksesta:
Eeva Heikkilä, tutkimusjohtaja
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
etunimi.sukunimi(at)tnsglobal.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti