Lähiruokaohjelma

perjantai 7. lokakuuta 2016

Näin Suomi syö
Taloustutkimus Oy:n Suomi syö -tutkimus on valmistunut. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten ruoka- ja ostokäyttäytymistä sekä ruokaan liittyviä asenteita.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat entistä enemmän kotimaista ruokaa, kotimaista ruokaa pidetään myös yhä turvallisempana. Lähes kaksi kolmesta (63 %) kiinnittää aiempaa enemmän huomiota siihen, että ostamansa elintarvikkeet ovat suomalaista alkuperää. Mitä nuorempia vastaajat ovat, sitä pienempi merkitys kotimaisuudella heille on. Kotimaisuus ei kuitenkaan ole merkityksetöntä myöskään nuorille (15-24 -vuotiaat), sillä heistäkin yli puolet (55%) kokee tärkeäksi syödä kotimaista ruokaa. Lähes puolelle suomalaisista kotimainen alkuperä on laatuakin tärkeämpi valintaperuste, koska he haluavat tukea suomalalaisten työllisyyttä ja teollisuutta. Kotimaisen elintarvikesektorin tuotekehityspotentiaaliin uskoo yhä useampi.

Ruoan oman asuinalueen/-seudun lähiruoaksi mielsi suurin osa vastaajista ja vain 11% mielestä kaikki suomalainen ruoka olisi lähiruokaa. Yli puolet suomalaisista on kiinnostunut lähiruoasta (57 %, vrt. 2014 52%). Erityisesti 25-34 vuotiaat naiset kokevat lähiruoan kiinnostavaksi. Lähiruoka kiinnostaa puolestaan vähiten nuorimpia 15-24 –vuotiaita miehiä. Lähiruoan ostouseudessa on selkeää kasvua. Varsinkin kerran viikossa ostavien määrä (27 %) on noussut selvästi edellisistä vuosista. Vähintään kerran viikossa ostavia on lähes kaksi viidestä. Myös ei lainkaan ostavien määrä on melkein puolittunut (9 %). Tärkein lähiruoan ostosyy on paikallisten tuottajien tukeminen. Toisaalta kaikkien kysyttyjen lähiruoan ostomotiivien merkitykset ovat laskeneet. Lähiruokaan ei enää suhtauduta niin intohimoisesti kuin edellisinä vuosina ja selvityksen tekijät arvioivat tämän johtuvan lähiruoan ja sen käytön arkipäiväistymisestä. Lähiruokaa löytää myös entistä helpommin kaupasta eikä sen hintaa pidetä enää niin kalliina. Lähiruokaa ostetaan eniten päivittäistavarakaupasta, sitten torilta ja kolmanneksi suoraan tiloilta. Lähiruoan erikoiskaupoista ostamisen useus on vähentynyt edellisiin tutkimuksiin verraten, sen sijaan REKO-piireistä ostaa 7% vastaajista. Verkkokaupasta ostaminen ei edelleenkään ole lyönyt itseään läpi.

Tutkimus on tilattavissa Taloustutkimus Oy:ltä, lisätietoja tutkimuksesta: tutkimuspäällikkö Riitta Ristiluoma/Taloustutkimus Oy; etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi
puh. 010 758 5332

Teksti Taloustutkimuksen Suomi syö -aineistoja referoiden sekä kuva: Kirsi ViljanenEi kommentteja:

Lähetä kommentti